Linjenummer för buss 45 ändras 15.8.2016, nya linjenumret är 37

Linje 45 (Kampen-Malmgård) får ett nytt linjenummer den 15 augusti när HRT:s kollektivtrafik övergår till vintertidtabeller. Det nya linjenumret är 37.

Linjenumret ändras på grund av att linjen kör längs Vichtisvägen. Busslinjer som kör i riktning mot Vichtisvägen har linjenummer som vanligen börjar med siffran tre och busslinjer som kör i riktning mot Tavastehusleden har linjenummer som börjar med siffran fyra.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.