Linjerna 77A och 705 på undantagsrutt i Malm fr.o.m. 4.4

Från och med måndagen den 4 april kör Helsingfors busslinjer 77A och 705 på undantagsrutt på grund av att Filpusvägen mellan Orrspelsvägen och Orrmossevägen inte är i bruk. Arrangemanget gäller fram till december 2016.

Linje 705 kör i båda riktningar via Orrmossevägen, Malmbågen och Malms station.
I riktning mot Jakobacka stannar linjen inte vid hållplatserna ”Orrmossevägen” (H3375), ”Pehrsstråket” (H3459) samt ”Lallivägen” (H3461).
I riktning mot Malm stannar linjen inte vid hållplatserna ”Orrmossevägen” (H3374), ”Pehrsstråket” (H3702) samt ”Lallivägen” (H3462).

I riktning mot Malm kör linje 77A enligt följande: Orrmossevägen – Malmbågen – Orrspelsvägen – Filpusvägen. I riktning mot Sluttningsvägen kör linjen enligt följande: Filpusvägen – Pickalagatan – Malm station – Malmbågen – Orrmossevägen.
Linjen stannar således inte vid hållplatsen ”Lallivägen” (H3462) i riktning mot Malm och Brobacka, och inte vid hållplatserna ”Pehrsstråket” (H3459) och Lallivägen (H3461) i riktning mot Jakobackavägen.

Linje 77A använder ersättande hållplatser H3447 och H3374 i riktning mot Jakobacka. I riktning mot Brobacka är de ersättande hållplatserna H3375 och H3459.

Undantagsarrangemanget beror på sanering av vattenförsörjningen.

 

 

 

 

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.