Ny hållplats för busslinje 560 i Malm 14.1

Busslinje 560 får en ny hållplats i Malm vid terminalen i Övre Malm. Busslinjen kommer i fortsättningen att köra längs Kyrkobyvägen i riktning mot Rastböle och använda hållplatsen 3563 Malm station (terminalen) plattform 18. I riktning mot Myrbacka kör busslinjen som tidigare dvs. den använder hållplatsen 3260 Malm station (terminalen) plattform 13.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.