Nytt hållplatspar på Köklaxleden i bruk 30.6

Ett nytt hållplatspar ”Åminnebron” (E5227 och E5229) på Köklaxleden tas i bruk torsdagen den 30 juni. Hållplatserna ligger vid den norra sidan av den nya rondellen Kurtbyvägen/Köklaxleden/Hyttmästarvägen. Hållplatserna kommer att användas av linjerna 165/N/V.

 

 

 

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.