A- och K-tågen kör med glesare tidtabell 10.11

Torsdagen den 10 november går A- och K-tågen med glesare tidtabell på grund av vädret.

Tidtabellerna 10.11

A-tågen kör med 20 minuters intervall.

Avgångsminuterna från Helsingfors är följande: 06, 26, 46A

Avgångsminuterna från Alberga är följande: 09, 29, 49

K- tågen kör med 20 minuters intervall

Avgångsminuterna från Helsingfors är följande: 16, 36, 56

Avgångsminuterna från Kervo är följande: 02, 22, 42

X- och Y-tågen har ställts in på onsdagen. Tågtrafiken mellan Kyrkslätt och Sjundeå ersätts med bussar, för mer information se vr.fi . På torsdagen kör X- och Y-tågen som vanligt.

Med dessa åtgärder vill man minska de störningar som det dåliga vädret kan orsaka samt säkerställa att tågen går enligt tidtabellerna. Aktörerna inom tågtrafiken dvs. VR, Trafikverket, Finrail och HRT har tillsammans beslutat om den glesare tågtrafiken.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.