Plattformsändringar i Mårtensdals terminal 18.7

Måndagen den 18 juli stängs av plattformarna 11, 12 och 13 i Mårtensdal bussterminal. På grund av detta blir det ändringar i avgångsplattformarna.

Avgångsplattformarna och linjerna fr.o.m. 18.7

Plattform 14 

335 Linnais
413 Närbuss
415N Elielplatsen
421 Elielplatsen
431N Elielplatsen
435 Elielplatsen
436 Elielplatsen
  
Plattform 15 

311A Tavastby
510 Hagalund
565 Esbo centrum
571 Varistorna
572 Myrbacka
572K Myrbacka
574 Myrbacka
  
Plattform 16 

565 Vandaforsen
572 Mellungsbacka
572K Mellungsbacka
574 Pejas
575 Dickursby
  
Plattform 17 

311A Dickursby
415N Flygplatsen
571  Dickursby
  
Plattform 18 

335 Askis
435 Skrakaby
436 Kalajärvi
566 Esbo centrum
  
Plattform 19 

431N  Kivistö
432   Kirkka
433   Kivistö

Plattformarna 11, 12 och 13 ur bruk.

Martinlaakson bussiterminaali

 

 

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.