Rutt och tidtabell för linje 166B ändras 31.10

Måndagen den 31 oktober förlängs rutten för linje 166B till den nya vändplatsen i Glasporten på Glasbacksvägen.  Det sker också små ändringar i tidtabellen så att bytesförbindelserna i Köklax fungerar också efter ruttändringen.

Tidtabellen för linje 166B fr.o.m. 31.10

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.