Rutten för linje 21BX ändras på Drumsö 14.11

Rutten för linje 21BX ändras i Hallonnäs måndagen den 14 november. Linjen kör rutten Melkögatan – Skinnbyxvägen – Hallonnäsgatan – Melkögränd – Österviksgatan. Linjen trafikerar inte längre hållplatserna 1045, 1046 och 1047.

När bussen avgår från Hallonnäs, kör den från avgångshållplatsen via Skinnbyxvägen till Melkögatan.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.