Spårvagnslinje 5 har extra trafik under julens mellandagar

Spårvagnslinje 5 (Järnvägsstationen – Skatuddens terminal) har extra avgångar mellan jul och nyår 27.12.2016-1.1.2017.  Turintervallen är ca 6-8 minuter vid färjornas ankomst- och avgångstider.

Trettondagen den 6 januari kör spårvagnslinje 5 enligt vardagstidtabellen. Den övriga spårvagnstrafiken följer söndagstidtabeller.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.