Spårvagnslinjerna 1, 7A och 7B på undantagsrutt på grund av krigsmannaedgång 12.8

Fredagen den 12 augusti kl. 11.45-13 kör spårvagnslinjerna 1, 7A och 7B via Järnvägstorget och trafikerar inte Kronohagen.

Linjerna 7A och 7B använder inte hållplatserna ”Studenthuset” (0401 och 0402), ”Alexandersgatan” (0403 och 0404), ”Senatstorget” (0405 och 0406), ”Regeringsgatan” (0450 och 045), ”Riksarkivet” (0452 och 0453) och ”Snellmansgatan” (0454 och 0455).

Linje 1 trafikerar inte hållplatserna på Snellmansgatan och Elisabetsgatan dvs. ”Regeringsgatan” (0450 och 0451), ”Riksarkivet” (0452 och 0453) och ”Snellmansgatan" (0454 och 0455).

Orsak till detta är Gardesjägarregementets krigsmannaedgång

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.