Spårvägslinje 4 på undantagsrutt natten mellan 24 och 25 augusti

Natten mellan onsdag 24.8 och torsdag 25.8 kör spårvagnslinje 4 följande undantagsrutt: Alexandersgatan – Mikaelsgatan - Järnvägsstationen – Mannerheimvägen. Undantagsrutten gäller från och med klockan 24 till trafikens slut dvs. ungefär till kl. 2.30. Orsak till detta är spårarbeten på Mannerheimvägen. Undantagsrutten gäller i riktning mot Munksnäs.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.