Tågens stopplatser vid Böle station ändras 14.3

Från och med måndagen den 14 mars kl. 5 stannar närtågen som använder spår 1, 2, 8 och 9 vid Böle station i ett nytt läge som ligger 30-90 meter från stationsbyggnaden (i riktning mot norr). Ändringen gäller linjerna A, L, I, P, K, N och T. Ändringen påverkar särskilt passagerare som byter mellan tåg på kust- och stambanan eftersom gångavståndet mellan tågen blir längre.

Plattformsområden blir kortare på grund av byggarbeten vid Böle station. De nya stopplatserna kommer att vara i bruk tills arbetena är klara år 2019.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.