Tidtabell för busslinje 174Z ändras 5.12

Måndagen den 5 december får busslinje 174Z en ny tidtabell. Avgångstiderna från Kampen kl. 15.15, 15.45, 16.15 och 16.45 tidigareläggs med 10 minuter dvs. de nya avgångstiderna är kl. 15.05, 15.35, 16.05 och 16.35. Också avgång kl. 7.05 från Gesterby tidigareläggs med 5 minuter och den nya avgångstiden är kl. 7.00.

Efter ändringarna i tidtabellen fungerar bytesförbindelsen till och från tåget bättre samt avgångstiderna för linjerna 173Z och 174Z från Kampen är bättre synkroniserade med varandra.

Tidtabell för linje 174Z fr.o.m. 5.12

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.