Vardagstidtabell för Helsingfors busslinje 69 ändras 7.3

Måndagen den 7 mars blir det små ändringar i tidtabellen för Helsingfors busslinje 69, Kampen – Malm.

En del av avgångstiderna från Kampen ändras med 1-5 minuter. Det blir ändringar också i passertiderna vid hållplatserna.

Avgångstiderna från Malm förblir oförändrade. Lördags- och söndagstidtabellerna ändras inte.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.