Vartannat K-tåg ställs in 28.11 fr.o.m. kl. 15

Vartannat K-tåg ställs in mellan Helsingfors och Kervo måndagen den 28 november fr.o.m. kl. 15. Detta gäller tills vidare. Det betyder att tågen kör med 20 minuters intervall i stället för det vanliga turintervallet på 10 minuter.

Från Helsingfors körs K-tågen som avgår .16, .36 och .56.

Från Kervo körs K-tågen som avgår .02, .22 och .42.

Orsaken till glesare tågtrafik är ett signalfel vid Helsingfors centralstation. Vi beklagar de olägenheter som detta medför för våra passagerare.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.