Ändhållplats för linje 58B i Mejlans flyttas 17.7

I Mejlans sjukhusområdet börjar byggarbeten på måndag 17.7.  På grund av arbetena kan busslinje 58B inte använda sin ändhållplats Klinikerna i Mejlans, H1324. Däremot använder linjen området vid taxistationen framför campusbiblioteket som ändhållplats. Arbetena beräknas pågå till 4.8.

 Meilahden 58B järjestelyt

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.