Ändringar i rutter för linjerna 10, 16, 121A och 137 i Bolarskog och Kvisbacka 3.4

Bolarskogs sjukhus rivs och vändplatsen i sjukhusområdet som bussarna 10 och 121A har använt dras in. Därför flyttas ändhållplatsen för linje 10 till Kvisbacka och avgångarna A och AT på linje 121 flyttas till kortare basrutten som linjerna 121 och 121T kör dvs. Kampen – Kvisbacka. Linjerna trafikerar alltså inte längre sträckan Frisbergsvägen – Bolarsvägen mellan Mångatan och Bolarskogs sjukhus.

Antalet bussturer som kör via Månskivan ökar. Det betyder att hållplatsen E3265 Månskivan fungerar endast som en ankomsthållplats för linjer som kör till Kvisbacka.

Passagerarna kan stiga ombord på hållplatserna på Mångatan. Passagerarna kan stiga på linje 10 på hållplatsen E3263 Månbron och på linjerna 16 och 121 på hållplatsen E3264 Månbron.

Närbusslinje 137 kör direkt längs Mångatan och trafikerar inte Månskivan.Tidtabellerna för linjerna 10 och 121 ändras något. Avgångstiderna för linje 10 från Kvisbacka senareläggs ungefär med 2 minuter än vad avgångstiderna från Bolarskog var. Avgångstiderna från Otnäs ändras inte. Avgångstiderna för A- och AT-turerna som flyttas till linje 121 från Kvisbacka senareläggs ungefär med 3-4 minuter än vad avgångstiderna från Bolarskog var. Avgångstiderna från Kampen ändras inte. Tidtabellerna för linjerna 16 och 137 ändras inte.

Tidtabell för linje 10 fr.o.m. 3.4.2017

Tidtabell för linje 121 fr.o.m. 3.4.2017

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.