Biltrafik till Sveaborg via Skatudden onsdag 5.4

Färjan som trafikerar sträckan mellan Salutorget och Sveaborg kan inte ta bilar onsdagen den 5 april. Orsaken är att biltrafik inte är tillåten vid Salutorget. Passagerartrafiken till Sveaborg fungerar som vanligt.

Bilar kan transporteras till och från Sveaborg via Skatudden.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.