Hållplats 3069 Gammelstaden på Viksvägen tas i bruk 23.1

Måndagen den 23 januari tas hållplatsen 3069 Gammelstaden på Viksvägen i bruk. Hållplatsen används av busslinjerna 57, 68, 71, 71V, 74, 74N och 506.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.