Hållplats Annebergsvägen på Tavastvägen flyttas på onsdag 12.7

Onsdagen den 12 juli flyttas hållplatsen Annebergsvägen H3047 på Tavastvägen ca 30 m framåt. Det nya läget gäller till 29.9.

Annalankatu pysäkkisiirto

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.