Hållplats Femkanten (H1174) på Båtsmansgatan flyttas tillbaka till ordinarie hållplatsläge 27.11

Hållplatsen Femkanten (H1174) på Båtsmansgatan (hållplatsen på kartan)flyttas tillbaka till sitt ordinarie hållplatsläge måndagen den 27 november kl. 12.

Detta påverkar linjerna 14 (i riktning mot Ärtholmen), 17 (i riktning mot Hagnäs), 18 (i riktning mot Eira) och 18N (i riktning mot Ärtholmen).

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.