Hållplats Ishallen (2070) på Nordenskiöldsgatan indragen fr.o.m. 3.7

Hållplats Ishallen (2070) på Nordenskiöldsgatan är indragen på grund av spårarbeten på Grejusgatan. Hållplatsen kommer att vara indragen fram till 11.9. Ändringen gäller alla busslinjer som använder hållplatsen dvs. linjerna 69, 506, 848.
De närmaste ersättande hållplatserna finns på kartan:

Reijolankatu 2070 poistuu

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.