Hållplats Råholmsvägen 1286 på Mechelingatan flyttas 3.5

Hållplatsen Råholmsvägen 1286 på Mechelingatan flyttas 150 m i riktning mot Topeliusgatan onsdag 3.5 på grund av grävningsarbeten. Hållplatsens tillfälliga läge gäller fram till 5 september. Hållplatsen används av busslinje 24.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.