Hållplats Sockenporten (E6227) på Esboleden ur bruk 30.8 – 28.9

Hållplatsen Sockenporten (E6227) på Esboleden är ur bruk 30.8 – 28.9. Hållplatsen används av busslinjerna 168, 241, 242 och 243.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.