Hållplatsändringar på Åbovägen i Alberga 5.6 – 13.8

Det blir ändringar i hållplatserna på Åbovägen i Alberga från och med måndagen den 5 juni. Ändringarna gäller fram till den 13 augusti. Hållplatsändringarna flyttas på grund av gatuarbeten.

Hållplats ”Alberga station, plattform 32” E1006 dras in. Linje 510 som använder hållplatsen har en ersättande hållplats, E1116, på bron vid Ring I.

Hållplatsen ”Alberga station, plattform 31” E1010 flyttas till läge för hållplats E1006. Hållplatsen används av busslinjerna 217, 218, 231N och 235 i riktning mot Helsingfors.

Hållplats ”Alberga station, plattform 33” E1011 som linjerna 217, 218 och 235 använder flyttas framåt.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.