Hållplatsen Korsholmsvägen på Åbohusvägen i Östra centrum dras in 6.6

Updatering 23.8: Arbetena beräknäs pågå till 28.8

Hållplatsen Korsholmsvägen (H4275) på Åbohusvägen i Östra centrum dras in tisdagen den 6 juni. Ändringen beror på saneringsarbeten av fjärrvärmenätet vid hållplatsområdet. De närmaste ersättande hållplatserna är Botbyhöjden (H4273), Sandarvsvägen (H4282) samt Vanhalinnavägen (H4340).

Korsholmantie poistuu

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.