Hållplatserna Tilkka (1927 och 1929) på Mannerheimvägen indragna 28.8 – 3.9

Hållplatserna Tilkka (1927 och 1929) på Mannerheimvägen är indragna 28.8 – 3.9 på grund av grävningsarbeten.

De närmaste hållplatserna är Granvägen (1923 och 1925).

Hållplatserna används av linjerna 37, 38, 40, 41, 42, 43, 63, 217, 218, 231N, 235, 321, 322, 332, 345, 346, 355, 411, 415/N, 421, 431, 435, 436, 455, 456, 457, 465, 480, 485, 486.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.