Helsinki Cup invigningsparad påverkar trafiken på måndagskvällen 10.7 på Mannerheimvägen och Nordenskiöldsgatan

Invigningsparaden ordnas på måndag 10.7 kl. 19.30-20.30. Paraden påverkar trafiken längs rutten Medborgartorget-Mannerheimvägen-Nordenskiöldsgatan-Ishallen. I riktning mot norr kör bussarna i spårvagnsspåren på Mannerheimvägen när det behövs. Invigningsparaden påverkar också trafiken vid busshållplatserna på Mannerheimvägen och på Nordenskiöldsgatan.

Invigningsparaden påverkar också busslinjer som kör över Mannerheimvägen.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.