HRT:s trafik under valborg

HRT:s trafik går enligt söndagstidtabeller söndagen den 30 april och måndagen den 1 maj. Både på valborgsmässoafton och på första maj sätts in flera extra avgångar i buss-, metro- och närtågstrafiken. Spårvagnslinjerna i centrum kör avvikande rutter från och med kl. 16 på valborgsmässoafton.

På valborgsnatten kör vissa bussar och närtåg extra avgångar och metron kör tre timmar längre än vanligt.
Under valborgsnatten kör metrons anslutningslinjer 85B och 86B från Hertonäs metrostation i riktning mot Degerö två timmar längre än vanligt. I övrigt slutar metrons anslutningslinjer trafiken som vanligt.

Busslinje 14X Kampen-Ärtholmen har extra trafik ca kl. 19.00-02.00.

Linje 102 kör extra avgångar mellan Kampen och Otnäs fr.o.m. kl. 12.00 på valborgsmässoafton fram till kl. 01.30 på valborgsnatten.

  Metrons sista avgångar 30.4
  Bussarnas extra avgångar 30.4

På valborgsnatten körs följande extra tåg:
• L-tågen Helsingfors-Kyrkslätt kl. 2.01, 3.01, 4.01 och 5.01 samt Kyrkslätt-Helsingfors kl. 1.06, 2.06, 3.06 och 4.06
• P-tåget från Helsingfors kl. 0.46
• N-tågen Helsingfors–Kervo kl. 23.48, 0.48, 2.18, 3.18, 3.48 och 4.48 samt Kervo–Helsingfors kl. 0.32, 2.02, 3.02 och 4.02
• T-tågen Helsingfors-Kervo-Riihimäki kl. 2.48 och 4.18 samt Riihimäki-Kervo-Helsingfors kl. 0.56 och 1.56


Avvikande rutter i spårvagnstrafiken på valborgsmässoafton

Spårvagnslinjer som vanligen kör via Salutorget kommer att köra avvikande rutter fr.o.m. kl. 16 på valborgsmässoafton på grund av att statyn Havis Amanda får sin studentmössa.

•Spårvagnslinje 2 kör från Simonsgatan via Mannerheimvägen, Bulevarden och Fredriksgatan till ändhållplatsen för linje 1A i Eira. Linjen trafikerar inte Järnvägsstationen, Mikaelsgatan, Alexandersgatan och Salutorget.
•Spårvagnslinje 3 kör från Fredriksgatan till ändhållplatsen för linje 1A i Eira. Östra delen av Fabriksgatan trafikeras inte.

Spårvagnslinjerna 2 och 3 ersätts med buss 3X som kör med 10 minuters mellanrum mellan Södra kajen och Femkanten kl. 16.00 – 01.20.

Karta över rutten för busslinje 3X

På valborgsmässoafton fredas Alexandersgatan för fotgängare fr.o.m. kl. 16.

•Spårvagnslinjerna 4 och 5 kör från Skatudden via Kronohagen och Järnvägstorget. Linjerna trafikerar inte Alexandersgatan mellan Senatstorget och Studenthuset.
•Spårvagnslinjerna 7A och 7B kör via Järnvägstorget. Linjerna trafikerar inte Alexandersgatan eller Kronohagen.

Extra avgångar på första maj

På första maj 1.5 gäller söndagstidtabellerna. I buss-, spårvagns- och närtågstrafiken körs extra avgångar.

Bussarnas extra avgångar 1.5

En extra busslinje 18V kör till Brunnsparken. Bussen kör med 8 – 12 minuters mellanrum mellan Eira, Kampen och Mejlans kl. 8.30 – 20. Också linje 14X kör extra trafik till Ärtholmen ca kl. 10-20.

Linje 785K kör extra avgångar från Nickby till Helsingfors kl. 8.50 och 10.50.

Spårvagnarna har extra trafik enligt följande:
•linje 2B Järnvägsstationen – Brunnsparken kl. 9 – 20 ca med 10 – 12 minuters mellanrum
•linje 3B Linjerna – Hagnäs – Järnvägsstationen – Eira – Brunnsparken  kl. 9 – 20 ca med 10 – 12 minuters mellanrum
•linje 10B Operan – Kirurgen kl. 9 – 19 ca med 10 – 12 minuters mellanrum

E-tåg kör med 30 minuters mellanrum från Helsingfors kl. 9.27 – 21.27 och från Köklax kl. 9.36 – 21.36. Närtågen har också extra vagnar: I-, P- och N-tågen körs med två Flirt-tågenheter ca kl. 9.00-20.00.

Förstamajtåg som ordnas på måndag 1.5 kan orsaka förseningar i trafiken efter kl. 12.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.