Kollektivtrafiken under midsommaren

På midsommarafton 23.6 följer HRT:s kollektivtrafik lördagstidtabeller. På midsommardagen den 24 juni körs söndagstrafik. I nattrafiken körs extra avgångar. U-busslinjerna har begränsat trafik både på midsommarafton och på midsommardag.

Torsdag 22.6

Kollektivtrafiken kör enligt fredagstidtabeller och också nattrafiken körs natten mellan torsdag och fredag.

Anropslinjerna i Kyrkslätt körs dock enligt torsdagstidtabeller.

Linje 14 X Kampen – Ärtholmen kör extra trafik. Från Ärtholmen körs avgångarna kl. 9.16, 9.56, 18.14, 22.10, 22.38 och från Kampen avgångarna kl. 18.40 och 19.19.

Midsommarafton fre 23.6

Kollektivtrafiken kör enligt lördagstidtabellen.

U-linjernas bussar kör enligt lördagstidtabeller fram till kl. 13. Efter det körs endast en del av avgångarna. Mer information finns på Matkahuoltos tidtabellstjänst.

Extra trafik till Fölisön och Ärtholmen

På midsommaraftonen sätter HRT in extra trafik till Fölisön: busslinje 24S kör rutten Skillnaden-Fölisön med ca sju minuters mellanrum. Den första bussen avgår från Skillnaden kl. 15.04 och den sista från Fölisön kl. 01.31.

Linje 14X Kampen – Ärtholmen kör extra trafik till Ärtholmen med 20 minuters mellanrum. Från Kampen körs turerna kl. 15.07-16.47 och från Ärtholmen turerna kl. 15.24 – 17.04.


Extra avgångarna på linjerna 14X och 24

Buss 24 på undantagsrutt på midsommarafton

Busslinje 24 kör undantagsrutt i riktning mot Fölisön fr.o.m. kl. 10. Linjen kör via Munksnäsplatsen och Ramsays strand eftersom Fölisövägen blir enkelriktad. Också linjens S-avgångar kör undantagsrutten.

h24_h24s_seurasaaren_juhannus.pdf Undantagsrutten för busslinjerna 24 och 24S på midsommarafton

Midsommardag lö 24.6

Kollektivtrafiken kör enligt söndagstidtabellen.

Trafiken på U-linjerna är begränsad, se närmare tidtabeller på Matkahuoltos tidtabellstjänst.

Busslinje U848 kör enligt lördagstidtabellen fr.o.m. avgång kl. 7.45 från Borgå.

Linje 14X Kampen – Ärtholmen kör extra trafik till Ärtholmen med 20 minuters mellanrum. Från Kampen körs turerna kl. 13.51-22.42 och från Ärtholmen kl. 15.29 – 22.57.


Natten efter midsommardagen körs också nattrafik.

Bussarnas avgångar efter kl. 24 körs huvudsakligen som på lördagar.

Extra avgångarna i busstrafiken på midsommardagen

Också följande närtåg körs:
• L-tåg Helsingfors-Kyrkslätt kl. 2.01, 3.01 och 4.01
• P-tåg från Helsingfors kl. 0.46
• N-tåg Helsingfors-Kervo kl. 23.48, 1.18, 2.18, 3.18 samt Kervo-Helsingfors kl. 0.32, 2.02, 3.02 och 4.02
• T-tåg Helsingfors-Kervo-Riihimäki kl. 2.48 och 4.18 samt Riihimäki-Kervo-Helsingfors kl. 0.56 och 1.56.

HRT:s serviceställen och trafikinfo under midsommaren

Torsdag 22.6 har HRT:s serviceställe på Järnvägstorget öppet fram till kl. 17, servicestället i Östra centrum fram till kl. 17.15 och servicestället i Böle fram till kl. 16. Alla serviceställen är stängda 23.-25.6.

HRT:s kundservice, tfn 09 4766 4000, ger personlig rådgivning på  midsommarafton och på midsommarveckoslutet kl. 9-17.

Tillbaka till toppen

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.