Linje 787K på undantagsrutt i Nissbacka 22.4

K-tur på linje 787 som avgår lördag 22.4 kl. 8.50 från Nickby kör i Nissbacka via Sibbovägen, Myggvägen, Getingsvägen och Humlavägen till Myggvägen. Detta på grund av lyftningsarbeten vid Sländavägen 3. Bussen stannar vid alla hållplatser längs undantagsrutten.

Arbetena påverkar inte andra busslinjer eller avgångar.


 

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.