Spårvagnshållplats Tove Janssons park indragen fr.o.m. 26.6

Måndagen den 26 juni kl. 9 dras in spårvagnshållplatsen Tove Janssons park (0409) på grund av byggarbeten.  Den närmaste ersättande hållplatsen är Köpmansgatan (0411). Ändringen påverkar linjerna 4 och 5 i riktning mot Skatudden. Arbetena beräknas pågå till sommaren 2019.

H0409_poistuu

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.