Stopp i närtågstrafiken ända till midnatt 15.8 på grund av lokförarstrejk

Närtågstrafiken i HRT-området står stilla på grund av Lokmannaförbundets protest. Stoppet pågår hela tisdagen 15.8. Protesten avslutas vid midnatten mellan tisdag och onsdag. HRT informerar närmare om när tågtrafiken kan börja rulla igen när det finns mer information att tillgå.

Tågpassagerare kan söka alternativa rutter i HRT:s reseplanerare. Om man tar bort alternativet tåg, söker Reseplaneraren bussrutter.

HRT:s kunder som har en periodbiljett kan söka kompensation, om det inte är möjligt att använda kollektivtrafik på grund av protesten. Närmare anvisningar och blankett för ansökan om kompensation pubbliceras på HRT:s webbsida under fredag 11.8.

Mer information om extra trafik

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.