Ändringar i tidtabellerna för R-, D-, T- och Z-tåg fr.o.m 9.12

Söndagen den 9 december får D-, R-, T- och Z-tågen nya tidtabeller. Efter att arbeten på stambanan är klara kan tågen återgå till normala tidtabeller. X Avgångstid för T-tåget på lördags- och söndagsnätter tidigareläggs: i fortsättningen avgår tåget från Riihimäki kl. 4.56 och tåget är i HRT-området i Jokela kl. 5.16 och i Kervo kl. 5.35.


Samtidigt ändras tidtabellen för bussar som kör via Kervo station.

Tidtabellerna fr.o.m. 9.12.2018


 

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.