Busslinje U486 läggs ned 21.12

Linje U486 Helsingfors – Luhtabacka läggs ned. Linjen har hart en tur från Kampen som avgår kl. 17.05. Turen körs för sista gången fredagen den 21 december.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.