Hållplats Fabriksparken (H1179) flyttas tillbaka till Fabriksgatan

Hållplatsen Fabriksgatan (H1179) flyttas från Skepparegatan tillbaka till Fabriksgatan torsdagen den 15 november.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.