Hållplats Hamnåkern i Köklax indragen 13.-20.9 på grund av arbeten

Busslinjerna 165, 165N och 168 kör avvikande rutt i Köklax från torsdag 13.9 till torsdag 20.9 på grund av arbeten. Linjerna kör rutten Valhallavägen – Hamnåkern. Linjerna trafikerar inte hållplatsen Hamnåkern (E5177). De närmaste hållplatserna är Hansahamnsplatsen (E5155) och Vidargränden (E5180). Detta på grund av arbeten.

 

 

 

 

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.