Hållplats Kyrkogatan på Mariegatan flyttas på tisdag 16.10

Updatering: Det tillfälliga hållplatsläget beräknas gälla fram till 31.1.2019

Hållplatsen ”Kyrkogatan” (H2009) i Kronohagen flyttas ca 50 m tisdagen den 16 oktober. Det påverkar linje 17 i riktning mot Munkholmen.

Pysäkki H2009 siirtyy

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.