Hållplats Maratonvägen flyttas 20.8 på grund av arbeten


FÖRÄNDRING 16.8: Den ersättande hållplatsen ligger vid södra sidan av korsningen. Hållplatsen ”Maratonvägen” (V9121) på Västerkullavägen flyttas tillfälligt ca 50 m söderut. Hållplatsen flyttas 20.8.2018.

Ändringen gäller i ca två månader. Om det exakta datumet när hållplatsen kan flyttas tillbaka till ordinarie läge informeras separat.

Linjojen 572K, 587 ja 588(B) pysäkki sijaitsee Maratontien ja Länsimäentien liittymän pohjoispuolella

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.