Hållplats Svartviksvägen i Nordsjö flyttas permanent på fredag 16.11

Hållplatsen Svartviksvägen H4587 i Nordsjö flyttas permanent fredagen den 16 november. Förändringen gäller närbuss 813.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.