Hållplatser V8503, V8504 och V8505 på Sarvvägen flyttas tillfälligt från 17.1

Updatering 20.7 Hållplatserna tas i bruk 31.7

Updatering 28.2 Hållplats V8503 till vanligt plats 2.3

 

Onsdagen den 17 januari flyttas hållplatserna V8503, V8504 och V8505 på Sorvvägen i Vanda tillfälligt grund av grävningsarbeten. Ändringen påverkar alla linjer som använder hållplatsen dvs. linjerna 736, 736A och 737K.

V8503

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.