Hållplatserna Frabriksparken flyttas 30.10

Hållplatserna Fabriksparken (H1179 och H1180) flyttas tillfälligt den 30 oktober. Hållplats H1179 flyttas till Skepparegatan. Detta beräknas gälla i ca 2 veckor.

Hållplats H1180 flyttas framåt något. Detta beräknas gälla fram till 31.12.2018. Orsaken är förbättringsarbetena på gatan.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.