Linje 201B får ny tidtabell 2.1

Tidtabellen för linje 201B Alberga - Mäkkylä - Sockenbacka ändras onsdagen den 2 janunari 2019. Linjens tidtabell har justerats på basis av körtiderna.

Tidtabellen för linje 201B fr.o.m. 2.1.2019

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.