Linjerna 562 och 562N kör undantagsvis via Dickursbyvägen i Vanda 2.-4.1

Vallmovägen är stängd av mellan Konvaljvägen-Pyrolavägen på grund av byggarbeten 2.-4.1.2019. Linjerna 562 och 562N kör undantagsrutten: Pyrolavägen – Dickursbyvägen – Banvägen. Bussarna trafikerar tillfälligt inte hållplatserna Violvägen (V6110 och V6111) och Missnestigen (V6101 och V6105).  Linjerna stannar inte vid de hållplatser som ligger längs rutten.

Unikkotie poikkeusreitti

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.