Närbuss 802 får ny rutt i Uppby och tidtabell 7.1.2019

Närbuss 802 får en ny tidtabell 7.1.2019.

Också linjens rutt ändras i Uppby: linjen börjar köra längs Uppby parkgata i stället för Degerögatan. Hållplatserna Rävsundsvägens bro (H4547 och H4548) dras in och linjen stannar i fortsättningen vid Uppby parkgata (H4970 och H4971) som inte är markerade.

De nya tidtabellerna för linje 802 (samt 812) fr.o.m. 7.1.2019

Linja 802 reittimuutos Yliskylä

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.