Nickby bussterminal på Stora Byvägen tas i bruk på måndag 19.11

Den nya bussterminalen på Stora Byvägen i Nickby tas i bruk måndagen den 19 november. Linjerna börjar då stanna vid de nya hållplatserna och de tillfälliga hållplatserna vid Enter dras in. Arbeten fortsätter dock i bussterminalen efter att terminalen har tagits i bruk.

Linjerna och plattformarna i Nickby terminal fr.o.m. 19.11

  • Plattform 1: 785/K, 787/K och 788/K till Järnvägstorget, 991 till Nickby busstation och 992, 993 till Storkärrsvägen.
  • Plattform 2: 841N till Nickby busstation / Jokimäki, 984 till Tallmo och 985 till Kervo.
  • Plattform 3: 785 och 985 till Nickby busstation (via Östanåparken), 786 till Träskända, 787 till Borgnäs och 788 till Borgå.
  • Plattform 4: 841N till Järnvägstorget, 984 till Hindsby, 991 och 992 till Eriksnäs och 993 till Söderkulla.

I början är plattformarna 5 och 6 reserverade endast för bussparkering. Den 9 december börjar linjerna 986 och 987 köra via terminalen och då stannar de vid plattform 5.
 

Nikkilän terminaali 19.11. alkaen

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.