Spårvagnshållplats Fredriksbergs verkstad tillbaka till ordinarie läge på måndag 8.10

Hållplatsen Fredriksbergs verkstad H0658 flyttas tillbaka till ordinarie läge måndagen den 8 oktober. Samtidigt dras den tillfälliga hållplatsen in. Ändringen påverkar spårvagnslinje 9 i riktning mot Busholmen.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.