Vissa busslinjer körs inte under skolornas jullov

Under skolornas jullov 22.12.2018-6.1.2019 körs inte de avgångar som är markerade med ett plus (+) i busstidtabellerna.
Helsingfors busslinje 91/91K, Esbos busslinje 565B, Vandas busslinjer 573, 588, 588B och 724V samt Sibbos busslinjer 982, 984, 992, 993 och 994 körs inte alls under jullovet. Linjerna 348 och 349 i Esbo körs inte 22.12.2018-1.1.2019.

Dessutom har linjerna U280, U346, 737, 737K, 985, 986, 987, 989 och 996 avgångar som är markerade med ett plus (+). Dessa avgångar körs inte. Skolturerna på linje 989 körs dock fr.o.m. 2.1.2019.

Avgångarna på skoldagar på servicelinjerna 913-917 i Sjundeå körs inte under jullov, men linjerna har ersättande avgångar som körs endast under skolornas lov.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.