Ändringar i tidtabeller för linjer 52, 57 och 552

Vardagstidtabellen för linjer 52, 57 och 552 ändras onsdag 1.1. Körtiderna har blivit längre på grund av Spårjokerns byggen och med ändringarna blir trafiken punktligare. Inga ändringar i lördags- och söndagstidtabeller.

De nya tidtabellerna finns i Reseplaneraren och i Tidtabeller i utskrivbar form .

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.