Arbeten vid Böle bro påverkar spårvagnslinjerna 2, 7 och 9 nattetid 6.-8.9 kl. 24-05

Arbeten vid Böle bro orsakar avvikande rutten för spårvagnslinjerna 2, 7 och 9 nattetid 6.-8.9 kl. 24-05. Spårvagnarna kör avvikande rutter natten mellan fredag och lördag samt natten mellan lördag och söndag.

De avvikande rutterna i spårvagnstrafiken:

  • Linje 2 kör enligt följande: Runebergsgatan – Helsingegatan - Västra Brahegatan – Sturegatan - Aleksis Kivis gata – Traversgränden – Industrigatan - Jämsägatan – Gumtäktsvägen – Banmästargatan - Banbyggarvägen – Backasgatan – Sturegatan – Västra Brahegatan - Helsingegatan - Runebergsgatan.
  • Linje 7 kör enligt följande: Sturegatan – Aleksis Kivis gata - Traversgränden – Industrigatan - Jämsägatan – Gumtäktsvägen – Banmästargatan - Banbyggarvägen – Backasgatan – Sturegatan – Västra Brahegatan - Helsingegatan - Karlsgatan.
  • Linje 9 kör enligt följande: Banmästargatan - Banbyggarvägen – Backasgatan – Sturegatan – Västra Brahegatan – Helsingegatan – Karlsgatan.

Pasilan sillan nostotyöt 2, 7, 9

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.